Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

6153

Činnosť úradu. Úrad vládneho auditu vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite čítať ďalej.

2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava („Sandberg“) nad podnikateľom SK Consortium 2 S.à r.l., rue Guillaume Schneider 6, Luxembourg, Luxemburské Projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov Projekty z operačného programu Technická pomoc KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava a SK Consortium 2 S.a.r.l., Luxembursko a ním kontrolovanými podnikateľmi Úrad pre verejné obstarávanie. Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm.

Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

  1. Kozmická blockchainová akcia
  2. Devízové ​​kurzy dominikánske peso
  3. Kontroly výmeny zápletiek
  4. Poplatky a vyhlášky

Vyhľadať. Zobraziť viac možností vyhľadávania. Informácia o používaní Cookies. Vyhľadávanie zákaziek.

Očakávaný výťažok presahujúci 100 miliónov eur bude príjemným zdrojom aj pre štátny rozpočet. Národný bezpečnostný úrad tiež čaká na odporúčania Bruselu ako sa postaviť k pozícii čínskych firiem v infraštruktúrnych tendroch. Vlastný audit nikam neviedol a ani ročná práca nepriniesla jasné výsledky.

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite čítať ďalej. Prepnúť vyhľadávanie; Fulltextové vyhľadávanie Hľada Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície: Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto: E0006759403: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku: Archív tlačových správ.

Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

Pre daňové subjekty, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržujú, je príslušný daňový úrad Bratislava I, b) majú sídlo v cudzine, ale zdroj príjmov plynie z činnosti vykonávanej v stálej prevádzkárni 5 ) na území Slovenskej republiky, je príslušný daňový úrad, v ktorého územnom

Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

Úvod. Informácie pre médiá. Tlačové správy. Archív tlačových spr Archív tlačových správ. Informácie pre médi Postupne budú uverejňované možnosti získania finančných prostriedkov z dotačných schém Trnavskej župy na rok 2021.

Členské štáty, ktoré sme kontrolovali, nestanovili pre zacielenie finančných prostriedkov EÚ jasný základ 23.

Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

Úrad bude konať v tesnej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi, aby podporil nevyhnutnú spojitosť v procese oznamovania rizika. Úrad uverejní všetky stanoviská, ktoré vydá v súlade s článkom 38. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh GRUFT - 015/2003/KIPF zo dňa 3.12.2003, ktorým Úrad pre finančný trh previedol správu otvoreného podielového fondu s označením VKLADOVÝ FOND, otvorený podielový fond PROFICONT, správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ.

Plánované akcie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa … Výročné správy. Zoznam príloh: Výročná správa 2019 (pdf, 10.33 MB) Výročná správa 2018 (pdf, 9.33 MB) Výročná správa 2017 (pdf, 16.24 MB) Výročná správa 2016 (pdf, 1.75 MB) Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (pdf, 962.81 kB) Výročná správa 2015 (pdf, 880 kB) Prehľad správ Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9. marca 2021 Vyhľadávanie. Začať hľada Frekvencie prideľuje nezávislá regulačná autorita - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ktoré môžu by prijaté inými anténami a môžu byť teda používané na prenos správ. Hovoríme o rádiových signáloch.

Uk úrad pre vyhľadávanie finančných správ

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 223-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 474 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown. Úrad pre verejné obstarávanie. 8. marec 2021 Stále pracoviská v regiónoch organizujú on-line kurzy o zákazke s nízkou hodnotou Upozornění k tiskopisům 2020.

spol., a.s. so sídlom Rajská Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), schválil dňa 03. 08.

se v roce 2021 rozdělí bitcoiny
všechny půjčky na investice do nemovitostí
cena y93 v indii
hej google děkuji za pomoc
ethereum usb miner
jak hackovat bitcoiny na androidu
šifrovací srovnání směnných kurzů

Jan 23, 2021 · BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z trestných činov korupcie.

ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Vyhľadávanie. Hľadaj. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.

vyhľadávanie výziev/súťaží pre financovanie pracovného miesta, krátko a dlhodobé študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti

6 k pravidlám VEGA BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z trestných činov korupcie. Pre daňové subjekty, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržujú, je príslušný daňový úrad Bratislava I, b) majú sídlo v cudzine, ale zdroj príjmov plynie z činnosti vykonávanej v stálej prevádzkárni 5 ) na území Slovenskej republiky, je príslušný daňový úrad, v ktorého územnom 3. júl 2018 + Úrad pre verejné obstarávanie Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.

Centrálny register zmlúv Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Úrad pre verejné obstarávanie; Orgán auditu; Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ (ONÚ OLAF) Dokumenty. Kontakty; Vzdelávanie AK EŠIF. Zrealizované školenia; Aktuality; Dokumenty; Portál CPV; Integrovaná sieť IPC. Dokumenty; Aktuality; Kontakty; Základné pojmy; ČASOPIS EUROKOMPAS; Informácia o implementácii EŠIF; Príklady dobrej praxe Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 P. O. BOX 82 817 82 BRATISLAVA IČO: 00151742 Sídlo: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Tel.: 02/ 209 25 199 Email: podpredseda@vlada.gov.sk Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky 27703 Bystrica, mesto Košice, mesto Nitra, Úrad pre verejné obstarávanie, Štatistický úrad, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a mnohé ďalšie. V súlade s úpravou zákona č. … Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2020 Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2020 . Úrad vlády Slovenskej republiky.